Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

08.30

09.15

09.25

10.10

10.30

11.15

11.35

12.20

12.30

13.15

13.25

14.10

14.20

15.05