Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

 

Nuotolinis mokymas 


  • Nuo kovo 30 d. ugdymas (is) pradedamas nuotoliniu būdu.
  • Nuotolinis mokymas (is) organizuojamas per TAMO dienyną, todėl visa informacija mokiniams ir tėvams yra dienyne.
  • Mokiniai ir tėvai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO, sekti informaciją, o mokiniai – atlikti nurodytas užduotis.
  • Mokiniai privalo prisijungti prie TAMO dienyno pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku, nes tuomet su jais bendraus atskirų dalykų mokytojai.
  • Mokytojai, klasių auklėtojai ir tėvai tarpusavyje dar bendrauja el. paštu, SMS, telefono skambučiais, turintys susikūrę grupes - per Facebbok ar Messenger.
  • Tėvai privalo informuoti klasių auklėtojus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo(si) procese.
  • Kiekvienam vaikui per TAMO dienyną išsiųsti dviejų savaičių dalykų planai, kuriuose nurodyta, ko vaikai mokysis, kokiomis priemonėmis, kaip atsiskaitys ir gaus įvertinimus.

Informacija tėvams


DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO
KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU:

KVIETIMAS TĖVAMS

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ


 Karantino metu AŠPT psichologas dirba nuotoliniu būdu – darbo dienomis 8–12 val. ir 13–17 val.

Šiuo laikotarpiu tėvams gali kilti daugiau nerimo ir klausimų. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos psichologė konsultacijas, rekomendacijas teikia telefonu (yra galimybė SKYPE, mesendžeriu)  – darbo dienomis 8–12 val. ir 13-17 val.

Paskambinus numeriu 8 655 010 74, su psichologu galima pasikalbėti apie tai, kaip kalbėtis su vaiku apie situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių, kaip susitarti dėl taisyklių ir ribų šeimoje, kaip elgtis pastebėjus pakitusią vaiko savijautą, elgesį (nerimas, baimės). Konsultacijos vykta ir kitais vaikų auklėjimo klausimais.

 Telefono numeris – 8 655 010 74.

Darbo laikas – darbo dienomis 8–12 val. ir 13–17 val.

Konsultuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Neringa Grybienė.


 

Rekomendacijos dirbant nuotoliniu būdu

 

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE