Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

TRAUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KARJEROS PLANAVIMO CENTRAS

 


 

Karjeros planų sąrašų analizė Anykščių rajone


TRAUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2018 M.


IŠVYKA Į ANYKŠČIUS

 

Š. m. gruodžio 11 d. trisdešimt 5 – 10 klasių mokinių dalyvavo profesinio veiklinimo išvykoje Anykščių regioniniame parke ir Anykščių menų inkubatoriuje.

Mokiniai papildė savo žinias apie gimtąjį kraštą nestandartiškai pateiktoje audiovizualinėje informacijoje. Menų inkubatoriuje vaikai susipažino su daugelio profesijų atstovais: tekstilės dizainerio, keramiko, stiklininko, fotografo ir kt. Patys kūrėjai pasakojo ir rodė, kaip gimsta jų kuriami produktai.

Mokiniai grįžo pasisėmę naujų žinių ir įspūdžių.

DSCF9640

DSCF9641

DSCF9642

DSCF9647

DSCF9643

 


 

 

IŠVYKA Į PARODĄ

 

Spalio 17 d. mūsų mokyklos mokinės lankėsi profesinio veiklinimo renginyje „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“, kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Renginio tikslas – paskatinti jaunus žmones rinktis su darbu Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse susietas profesijas. Mergaitės susipažino su beveik visomis Profesinio ugdymo programomis viename konkrečiame pramonės sektoriuje.

IMG 7068

IMG 7084

IMG 7089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Išvyka į parodą

 

DSCF9422

2014 m. vasario 7 d. 9-10 klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2014“, kuri vyko Vilniuje „Litexpo“ parodų rūmuose.

Mokiniai domėjosi aukštojo mokslo pasiekimų, inovacijų ir technologijų paroda, susipažino su reikalingiausiomis profesijomis ir amatais, stebėjo gyvus profesijų demonstravimus.

Dešimtokai kūrė ateities planus, ieškojo tinkamiausio sprendimo, kur mokytis. Dauguma iš parodos išėjo su atsakymu.


 

Vasario 11-15 d. mokykloje vyksta paroda „Mokslas 2013. Renkamės profesiją".

DSCF8903

DSCF8901

DSCF8885

Vasario 8 d. 8-10 klasių mokiniai buvo išvykę į Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“. Jie aplankė parodą „Studijos 2013“. Iš ten atsivežė daug informatyvios medžiagos apie profesinį mokymą, studijas Lietuvoje ir užsienyje, karjeros planavimą. Ši medžiaga buvo panaudota rengiant parodą mokykloje.

 


 

 

 

 

Naujausios knygos

Scan-120921-0001

 

Pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Kuo būsiu, kai užaugsiu?“

PITAS

 


 

 

 

  

Ugdymo karjerai tikslas - teikti įvairiapusišką profesinį  informavimą mokiniams, jų tėvams, pedagogams, planuojant profesinę karjerą, atsižvelgiant į savo sugebėjimus bei darbo rinkos poreikius.


Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos ugdymo karjerai centre (vadovė bibliotekininkė Olga Paškevičienė) kiekvienas mokinys gali:

        Rasti informaciją apie švietimo institucijas, jose vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse ir aukštosiose mokyklose, profesijų paklausą;
        Gauti informaciją apie kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes bei tvarką;
        Analizuoti darbo rinkos būklę, gauti informaciją apie įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes;
        Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete bei išmokti jais naudotis.


Ugdymo karjerai centre jums padės atlikti įvairius testus, leidžiančius geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Ugdymo karjerai centre (bibliotekoje) kaupiama informacija apie aukštąsias, profesines mokyklas.
Siūloma naudotis puslapiais internete:

http://www.mukis.lt   

http://www.aikos.smm.lt

http://www.studijos.lt

http://www.kurstudijuoti.lt

http://www.stojimai.lt

http://www.lamabpo.lt

http://www.egzaminai.lt

http://www.karjera.projektas.lt

 


 

Kur mokytis: