Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TRAUPIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PATVIRTINIMO

 

Patyčių ir smurto prevencijos programos


 

 

olweus programa

 

2 OD logo lietuviskai SPALVOTAS


Naudingos nuorodos:

 

● informacija  bendruomenei apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus):

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

● galimos patyčių prevencinės veiklos:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

● veiklos klasėse:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

● gimnazijos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

● patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/

● patyčių situacijų sprendimo galimybės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

● reagavimo į patyčias principai:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/

● pokalbio su nukentėjusiuoju gairės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/

● kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/

● reagavimas į elektronines patyčias:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/

● pokalbiai su vaikų tėvais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/

● pokalbio su skriaudėjais gairės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/

● kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/

● informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:

http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

● informacija tėvams:

http://www.bepatyciu.lt/tevams/