Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

 

71761687 1494559307351655 5214038427023966208 o
 

TRAUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2019–2020 m. m.

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

1.

Janina Palikevičienė

Direktorė

-

II vadybinė kategorija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

2.

Rasa Burbienė

Mokytoja

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

3.

Ingrida Spundzevičienė

Mokytoja

Tikyba

Muzika

Tikybos mokytoja

Muzikos vyresnioji mokytoja

4.

Skaidrutė Kvietkauskienė

Mokytoja

Geografija

Geografijos vyresnioji mokytoja

5.

Rasa Šukienė

Mokytoja

Anglų kalba

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

6.

Olga Paškevičienė

Mokytoja

Rusų kalba

Ekonomika

Gamta ir žmogus

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja               

Ekonomikos vyresnioji mokytoja

Mokytoja

7.

Vitalija Mačiulienė

Mokytoja

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

8.

Sigutis Obelevičius

Mokytojas

Biologija

Biologijos mokytojas ekspertas

9.

Vlada Dovydėnienė

Mokytoja

Fizika

Etika

Fizikos mokytoja metodininkė

Etikos vyresnioji mokytoja

10.

Lorenta Juškienė

Mokytoja

Chemija

Chemijos vyresnioji mokytoja

11.

Erikas Dobrovolskis

Mokytojas

Informacinės technologijos

-

12.

Darius Mažeikis

Mokytojas

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Istorijos mokytojas metodininkas

Pilietiškumo pagrindų mokytojas metodininkas

13.

Irutė Aleknavičienė

Mokytoja

Dailė

Technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijų vyresnioji mokytoja

14.

Janina Čerkauskienė

Mokytoja

Muzika

Muzikos vyresnioji mokytoja

15.

Daiva Dailidėnienė

Mokytoja

I–IV klasių programos dalykai

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

16.

Alytė Obelevičienė

Mokytoja

I–IV klasių programos dalykai

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

17.

Gražina Baravykienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių programos dalykai

Kūno kultūra

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Kūno kultūros mokytoja

18.

Arvydas Krikščiūnas

Mokytojas

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

19.

Vigandas Bešėnas

Mokytojas

Technologijos

Technologijų vyresnysis mokytojas

20.

Jurgita Verikienė

Socialinė pedagogė

-

Vyresnioji socialinė pedagogė