Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

Mokyklos taryba

 

 Pirmininkė – Jurgita Verikienė, mokytojų atstovė;

Sekretorė – Justė Kizytė, Traupio seniūnijos bendruomenės atstovė;

Erikas Dobrovolskis, mokytojų atstovas;

Raimundas Musteikis, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;

Elvyra Rotautienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;

Vitalija Šikšnaitė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;

Dangira Maskoliūnienė, Traupio seniūnijos bendruomenės atstovė;

Miglė Mincytė, mokinių atstovė;

Mokytojų taryba

 

 

Pirmininkė – Janina Palikevičienė, mokyklos direktorė;

Sekretorė – Olga Paškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, mokytoja;

Nariai – visi Traupio pagrindinėje mokykloje dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

 

Mokinių taryba

 

Agnė Ramanauskaitė, 5 kl.

Kamilė Padvilikytė, 6 kl

Aivaras Ramanauskas, 7 kl.

Domantas Švedas, 8 kl.

Simas Šimkus, 9 kl.

Miglė Mincytė, 10 kl.

Pirmininkas – Miglė Mincytė

Sekretorius ­­– Karolina Kabošytė