Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

Socialinė pedagogė karantino metu dirba nuotoliniu būdu:

Jurgita Verikienė
Tel.: +370 611 13874

el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pirmadieniais ­– ketvirtadieniais: 8:00 – 12.30 val.

Pagalba mokiniams karantino laikotarpiu: 

  1. Konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas (telefonu, Messenger, TAMO dienyne): mokinių, tėvų, klasės auklėtojų, mokytojų.
  2. Intensyvesnis šeimų, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos, konsultavimas ir informavimas.
  3. Nemokamas maitinimas: tėvų informavimas, maisto paketų dalinimas, duomenų sistemos spis tvarkymas.
  4. Prevencinės informacijos sklaida (tinklapyje, per TAMO).
  5. Savišvieta (tobulinimasis profesinėje srityje).
  6. Reikiamų dokumentų tvarkymas.
  7. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais specialistais.

Jeigu jums iškilo klausimų ar norite pasitarti, drąsiai skambinkite ir rašykite telefonu, elektroniniu paštu, per TAMO , Viber, Messenger (Jurgita Ver).

 


SOCIALINĖS PEDAGOGĖS

2020 M. DARBO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Pirmadienis

8.00 – 10.00

10.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 10.00

10.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 10.00

10.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 10.00

10.00 – 12.30

 

Kviečiu Jus pasidalinti savo rūpesčiais ir svajonėmis.

Vieta: pradinių klasių korpusas,  I aukštas, metodinis kabinetas.

Dėl konsultacijų  kitu metu galima tartis individualiai.

Taip pat galima kreiptis pagalbos telefonu +370 626 54283 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Veiklos vertybės

Pagarba kiekvienam – net ir tam, kuris kartais negerbia savęs ir kitų…
Atjauta ir pagalba klystantiems, nusivylusiems, užkluptiems liūdesio ar nevilties….
Padrąsinimas nedrįstiems, abejojantiems, ieškantiems, svajojantiems…
Tikėjimas didelėmis kiekvieno vaiko galimybėmis: Jūs visi galite būti sėkmingi.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:
– mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
– mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
– mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų;
– mokinys netinkamai elgiasi, rūkovartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.